KOSGEB’den yeni destek programı

kosgeb

Ekonomi şartlarının gittikçe kötüleştiği bu dönemde kobiler de iş hayatında girişim yaparak kendilerini büyük bir riskin altına atmak istemiyor. Durum böyle olunca kobilerin büyümesinde bir yavaşlama söz konusu oldu. KOSGEB de boş durmadı ve bu durumu ortadan kaldırmak üzere KOSGEB Destek Programı oluşturdu. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı adındaki yeni destek programı kobilerle ortak işler yürüterek iki taraflı büyümenin, başarılı büyük işlerin altına imza atmayı hedefliyor.

KOSGEB, bu gelişmelerin ışığında destek programlarını şekillendirerek İşbirliği-Güçbirliği Destek Programını hayata geçirdi. Özellikle KOBİ’leri ölçek ekonomisinden yararlandırarak kaynak tasarrufunun sağlanması ve küresel rekabet ortamında daha dayanıklı birer KOBİ haline gelmeleri için destek yapısı güçlendirildi. Ortak sorunlara ortak çözümler bulan ve bir araya gelme kültürünü oluşturan bu destek programından çok önemli başarı hikayeleri çıktı. Yakın zamanda Aksaray’daki fırın işletmelerinin bir araya gelerek oluşturdukları işbirliği ve KOSGEB’den aldıkları 750 Bin TL’lik desteğin sonucunda oluşturdukları 6 milyon TL’lik tesis kamuoyunda büyük yankı buldu.

Bu önemli destekten yaralanmak için belirli modeller içinde yer almak gerekiyor. Buna göre:

Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, ve Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor.

Desteklenecek proje konuları ise şu ana başlıklardan oluşuyor:

Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarımÜrün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama.Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu.

Destek programının süresi 6 aydan başlayıp 24 aya kadar çıkabiliyor. Ayrıca kurul kararına göre bu süre 12 ay daha uzatılabiliyor. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı’ndan, 250 Bin TL’si geri ödemesiz 500 Bin TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 750 Bin TL miktarında yararlanılabiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir