TTK, binlerce şirketi vurdu

ttk_para

Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yeni kararlar alındı ve bunla birlikte ülkedeki binlerce şirket risk altına girdi. Kanunda yapılan “tek kelimelik” bir değişiklik 350 binden fazla şirketi borç altına sokarken işte yenilenmiş kanun böyle: “Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu kanuni yedek akçeye eklenir” TTK’nın 519. maddesi değiştirilen madde olurken hem küçük çaplı kobiler, hem büyük çaplı şirketler hem de bankaların hepsi büyük bir para cezasının altına girdi.

350 BİN ŞİRKET RİSK ALTINDA

2013’te kaç şirketin kar ettiği bilinmiyor. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’ının istatistiklerine göre şu andaki faal şirket sayısı 667 bin. Bu şirketler TTK’ya tabi olan kurumlar vergisi mükellefi. Ancak tabii bunların kaçının kar ettiği şimdilik bilinmiyor. Diğer yandan borsa İstanbul’da 386 şirket kâr-zarar durumlarını açıkladı. 386 şirketin 251’i yılı kârlı, 135’inin zarar ederek kapattı. Yani şirketlerin yüzde 65’i kar etmiş. Bu istatistiği tüm şirketlere uygularsak kar eden şirket sayısını 433 bin olarak buluyoruz. Kar payını dağıtan ve geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtacak karı bulunmayan şirketleri çıkarsak kar eden ve kar payı dağıtmayan 350 bin civarında şirkete ceza yazılabileceği ortaya çıkıyor.

Ödeme yoksa stopaj olmaz

Konu hakkında tartışmaların sürdüğünü belirten PricewaterhouseCoopers ortağı Recep Bıyık stopajda vergiyi doğuran olayın ödemeyle gerçekleştiğini belirterek Maliye’nin bunun için stopaj ve ceza kesemeyeceğini belirtti. Maliye’nin yorumunu aşırı bulan Bıyık, “Eğer ödemeyi yapmıyorsanız o zaman TTK’ya göre ödemenin yapılmaması nedeniyle kar dağıtımı yapmama suçu oluşur. Stopaj dağıtma suçu işlenmemiş olur” dedi.

Karışıklık giderilmek istenirken daha da karıştı

Yeni Türk Ticaret Kanunu çıkarılırken birinci temettü dağıtmakla ilgili maddede yapılan değişikliklerin vergi müfettişleri tarafından farklı anlaşıldığını kaydeden Denetim Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Doğan, eski TTK’da olduğu gibi yeni TTK’da da ortakların ödenmiş sermayelerini korumak amacıyla, şirket karından ortaklar için ilk kar payı ayrılmadan, ortak olmayanlara kar dağıtımının yasaklandığını belirtti.

Doğan, karışıklığın kanun gerekçesinde de belirtilen nedenini ise şöyle açıkladı: “Eski Ticaret Kanununda, ortaklar için ayrılması zorunlu olan “ilk kar payı” bu maddelerin birinde yüzde 4 iken diğerinde yüzde 5 olarak geçmekteydi ve bu durum uygulamada kafa karıştırıyordu. Yeni Ticaret Kanununda bu kafa karışıklığını gidermek amacıyla her iki maddede de ilk kar payı yüzde 5 olarak ifade edildi. Yapılan tek değişiklik budur.

Ancak değişiklik yapılırken ifade düzeltmesi de yapılarak “ayrıldıktan sonra ” ifadesi “ödendikten sonra ” şeklinde değiştirildiğinden, bu değişiklik şirketlerde her yıl en az yüzde 5 kar payı dağıtılmasının şart olduğu şeklinde anlaşıldı.”

ŞİRKETLER HER KOŞULDA CEZA

-Şirketler genel kurulda kar dağıtım kararı almazsa karı dağıtamaz. Eğer dağıtırsa ceza yer. Şimdi şirket ya kar dağıtımı yapıp TTK gereği ceza yiyecek ya da Maliye’den ‘stopaj’ cezası yiyecek.

-Bankalar kar dağıtırsa BDDK ile ters düşecek

-Turkcell gibi teknek olarak kar dağıtamayan şirketler zor durumda kaldı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir