KOBİ’lerin Önemi

Ülke ekonomisi açısından birçok öneme sahip olan KOBİ’ler; öncelikle değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlama yeteneklerine sahiptir. Esnek üretim yapıları sayesinde elde ettikleri bu kazanım ile bölgeler arasında da gelir dağılımı eşitliğini sağlamada ve dengeli büyümede büyük katkıları bulunmaktadır. Ayrıca işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının açılmasına olanak tanımaları gibi özellikleri sayesinde ülke ekonomisinin kalkınmasına da katkı da bulunmaktadır.

Ülkemizde KOBİ’lerin Ekonomiye Katkıları ve Avantajları

Ülkemiz ekonomisinde KOBİ’ler işletmelerin yüzde 99,77’sini oluşturmaktadır. Ve bu rakam istihdamın yüzde 78’inin KOBİ’ler aracılığıyla karşılandığını göstermektedir. Türkiye ekonomisindeki rolü inkar edilemeyecek oranda olan KOBİ’ler ülkemizdeki üretim miktarının ve ekonomik büyümenin ciddi bir kısmını sırtlamaktadır. Ve yatırım alanında ekonominin itici güçlerinden birisidir.

Büyük işletmeler ile karşılaştırıldığında daha basit organizasyonları ve esnek yapıları ile daha dinamik ekonomik birimlerdir. Yatırım maliyetleri büyük işletmelere oranla daha düşük, üretimde uzmanlaşmaya imkan tanıyan yönleri KOBİ’lerin en önemli avantajları arasındadır. Ve bu gibi avantajları nedeniyle KOBİ’ler birçok açıdan destek alabilmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir