Kimle KOBİ Sayılmaktadır?

KOBİ’ler üç ana sınıfa ayrılmaktadırlar. Söz konusu olan bu sınıflar ve açıklamaları şu şekildedir;

  • Mikro işletmeler: bu işletmeler yıllık olarak 10 kişiden daha az çalışan istihdam etmekte olan ve de yıllık net  gelir hasılatı ya da bilançosu 1 Milyon TL’den fazla  olmayan işletmelerdir.
  • Küçük İşletmeler: bu işletmeler mikro işletmelerden daha fazla olarak yıllık 50 çalışandan fazla istihdam sağlamayan ve yıllık net gelir hasılatları ya da mali bilançoları 8 Milyon TL’den fazla olmayan işletmelerdir.
  • Orta büyüklükteki işletmeler: yıllık çalışan istihdamı 250 kişiden daha fazla olmayan ve yıllık satış hasılatı ya da bilançosu 40 Milyon TL’den fazla olmayan işletmelerdir.

Söz konusu tanımlardaki işletmeler KOBİ olmakla birlikte tabii ki başka kriterler de gerekmektedir. Söz konusu bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesi için herhangi  bir kamu kuruluşunun ya da kurumunun, işletmenin hisse tutarının %25’lk kısmından daha fazlasına sahip olmaması gerekmektedir. Peki siz hangi sınıf KOBİ’lerdensiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir