Davutoğlu, yeni iş güvenliğini açıkladı

davutoglu

Soma’dan sonra Ermenek’te de yaşanan maden kazası artık sabrı son raddeye kadar getirdi. Soma’dan sonra alınan güvenlik önlemleri ve kapatılan maden ocakları maalesef işe yaramaz iken yeni kayıplar vermeye maalesef devam ediyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu da  artık daha sıkı kontrollerin uygulanacağını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte detayları da bizlere aktaran Davutoğlu, çok tehlikeli işler için artık mesleki yeterlilik belgesinin alınmasının zorunlu hale getirileceğinin de altını çizdi. İş yapma hakkı durdurulan iş yerlerinin tekrar, habersiz ve izinsiz şekilde işe başlaması da maddi şekilde cezalandırılacak.

 

Davutoğlu, iş güvenliğine yönelik alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

– Çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki yeterlilik zorunluluğu getirilecek

– Yapı denetim firmalarına iş sağlığı ve güvenliliğinde sorumluluk yüklenecek.

– Şantiye şefi olunması için iş güvenliği uzmanlığı sertifikası alma zorunluluğu

– Yaptırımlarda ödül-ceza dengesi getirilecek

– Ölümlü iş kazası olan iş yerlerinde prim yükselecek

– İşverenin ölümlü iş kazasında kusurlu bulunması halinde, Türk Ceza Kanunu’na göre alacağı cezaya ilave olarak iki yıl boyunca kamu ihalelerinden men edilecek ve Kamu İhale Kurumu sitesinden duyurulacak.

– İdari para cezalarında artışlar getirilecek

– Kamu ihalelerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir kalem olacak

– Üretim zorlamasının engellenmesine yönelik şart olacak

– Rödevans, kiralama veya götürü usulüyle ihale edilen işlerde üretim zorlamalarının engellenmesi için uygun planlama yapılacak. Kimse üretim zorlamasında bulunamayacak, bulunursa işi durdurulacak ve sözleşme feshedilecek. Rödevans süreleri 15 yıldan az olmayacak şekilde uzatılacak.

– Kamuda rödevans olacak ama bir kere rödevans işlemi yapıldıktan sonra bütünüyle iş başkasına devredilemeyecek. Özel sektörde ise rödevans hiç olmayacak.

– Standartlara uygun kişisel donanım sağlamayan iş verene idari para cezası verilecek

– Belirli alanlarda acil durdurma faaliyetleri müfettişin inisiyatifine kalmadan alınabilecek

– İş verenin ölümlü iş kazasında bulunması halinde, TCK’ya göre alacağı cezaya ilave olarak 2 yıl boyunca kamu ihalelerinden men edilecek.

-Durdurulan bir işyerine çalışmasına devam etmesi halinde hapis cezası verilecek.”

“Madende çalışanlara hayat sigortası geliyor”

-Kömür madenleri için ayrı bir mevzuat hazırlanacak.

-Maden şirketleri, belli bir geçiş süreci içinde işçilere  yaşam, hayat sigortası yapacak.  Bütün madenlerde hayat sigortası sistemine geçilecek.

-Maden sahalarının denetimini bağımsız kuruluşlar yapacak.

– Madenleri ruhsat harçları yeniden belirlenecek.

-Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların kaydı ve konumlarının eşzamanlı takibi için bir sistem, çip kurulması zorunlu hale getirilecek.

* Küçük işletmelerin birleşmesini teşvik edilecek.

* Devlet hakkı bedeli dünya maden değerlerine göre yeniden belirlenecek

* Ruhsat sahiplerinde değişiş isimlerle alınan bedeller sadece ‘ruhsat bedeli’ altında toplanacak.

* Ruhsat bedelinin bir kısmının maden düzenlemesi için kullanılması sağlanacak.

* Devlet üretimi biten madeni rehabilite edecek ve işletmeyi borçlandıracak.

* Madende modernizasyon gerekiyorsa devlet bunu yapacak ve işletmeyi faturalandıracak.

* Maden arama çalışmaları için teşvik mekanizmaları oluşturacağız.

* Maden işletme ruhsat talebi sırasında mali yeterlilik şartı getirilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir